Jak wygląda praca opiekuna osoby niepełnosprawnej?

Opiekun osoby niepełnosprawnej Cedynia z Ukrainy

Współczesne rządy starają się robić jeszcze bardzo w ruchu polepszenia standardu bycia kobiet niepełnosprawnych. W Polsce model tenże istnieje na wyjątkowo niskim poziomie, nie można nawet oczekiwać na sensowną pomoc finansową ze karty państwa, które nie przeznacza odpowiedniej ilości leków na uwagę nad takimi osobami.

Continue Reading