GSM logo2

Zatrudnij Ukraińców do pracy w Niemczech

Zatrudnij Ukraińców do pracy w Niemczech

Zatrudnienie cudzoziemców (m.in. Ukraińców, Białorusinów, Gruzinów, Rosjan, Mołdawian) w Niemczech. Delegowanie pracowników spoza Unii do robocie w innym kraju Unii Europejskiej. Polscy pracodawcy są możliwość delegowania do produkcji za granicą naszych pracowników jak również obywateli innych państw trzecich niebędących członkami Unii Europejskiej.

Zatrudnij Ukraińców do pracy w Niemczech

Z koncentracje na zainteresowanie lokalnym rynkiem pracy obywateli Ukrainy, wtedy oni są najczęściej delegowanymi do produkcji za granicą cudzoziemcami przez naszych pracodawców.

Delegowanie jest optymalną formą wysłania pracownika do pozostałego świecie w końcu czasowego wykonywania działalności w współczesnym końca. Należy przy tymże myśleć, że w wszystkim czasie w którym człowiek wykonuje swoją pracę za granicą obowiązują stawki płacy według niemieckich przepisów (Mindestlohn) a minimalna stawka od 1 stycznia 2019 roku wynosi 9,19 euro za godzinę pracy brutto dla gościa delegowanego, przy czym w wielu branżach obowiązują wyższe stawki płacy minimalnej np. w sferze budowlanej. Aby oddelegować cudzoziemca ze wschodu do robocie w Niemczech, niezbędne jest objęcie wizy Vander Elst. Istnieje zatem wiza wydawana przez Ambasadę Niemiec w Warszawie. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) określa zasadę swobody oferowania usług obejmującą prawo przedsiębiorstwa do realizacji naszych usług w pozostałym państwie członkowski Unii Europejskiej. Przedsiębiorca na tej zasadzie może tymczasowo kierować naszych gości bez wymogów uzyskiwania dla nich oddzielnie pozwoleń na rzecz co było miejsce gdyby pracownik samodzielnie chciał osiągnąć zatrudnienie bezpośrednio w niemczech bez udziału Polskiego pracodawcy. Kraje członkowskie UE wprowadzają wewnętrzne przepisy, które regulują warunki i myśli na jakich pracodawcy innych krajów UE mogą wysyłać naszych gości do robocie w ich świecie.

Niemiecka wiza Vander Elst robiona istnieje w charakteru tymczasowego oferowania usług w Niemczech pracownika, którego do robocie w Niemczech deleguje Polski pracodawca.

Samo uzyskanie wizy składa się ze uwzględnieniem kilku wymagań:

Obcokrajowiec musi liczyć zawartą umowę o pracę lub działanie z Polskim pracodawcą, w związku spośród tymże potrzebuje istnieć zabezpieczony i robić minimum od maja u pracodawcy, który decyduje delegować pracownika do robocie w Niemczech. Musi w związku spośród tym legalnie kończyć na obszarze Polski, mieć pozwolenie na pozycję. Konieczny jest dokument wystawiany przez Polski ZUS – zaświadczenie A1 poświadczające, że człowiek podlega Polskiemu ustawodawstwu w obrębie zabezpieczenia społecznego a co istotne aby wystąpić po te materiały niezbędne jest wcześniejsze udokumentowane zameldowanie w Polsce oraz uzyskanie Polskiego Certyfikatu Rezydencji Podatkowej, który określa świat w którym pracownik rozlicza się z osiąganych dochodów.

Uzyskanie ludzi tych materiałów istnieje kilka tygodni oraz w sukcesu braku konieczności uzupełniania braków dla uzyskania któregoś z potrzebnych dokumentów może zatrzymać się w ok. 4 tygodniach od momentu zatrudnienia człowieka w Polsce. Ten okres jest także niezbędny aby udowodnić, że funkcja w Niemczech nie jest prawdziwym celem zatrudnienia gościa a z razu po zatrudnieniu nie że on stać legalnie wysłany za granicę. Pracownik zatrudniony jest na zawodowe w Polsce zaś jego działalność za granicą ma charakter jedynie tymczasowy oraz w ramach naszej czynności w Polsce został kierowany do realizowania naszych celów na obszarze Niemiec okazjonalnie np. przez 3 miesiące. Wniosek o wydanie wizy Vander Elst należy po wcześniejszym zarejestrowaniu się online złożyć w Ambasadzie Niemiec w Stolicy wraz z ceną 75 euro (równowartość w złotych polskich). Agencja Work Holding za pomoc przy kompletowaniu i przechowywaniu wniosku pobiera z pracodawcy dodatkową opłatę za pomoc w wysokości 250 zł netto za jednego pracownika.

Organizacja Pracy Tymczasowej Work Holding, umożliwia Polskim pracodawcom uwagę we całych formalnościach i silne kierowanie naszych gości do Publikacji w Niemczech. Nasza podpora jest kompleksowa – z ekonomicznej oraz szybkiej rekrutacji gości z końców takich jak Ukraina, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja czy Polska poprzez konsultacje prawe oraz współpracę w załatwieniu wszystkich potrzebnych w procesie delegowania pracowników papierów i wizy Vander Elst, aż po rozliczanie kadrowo księgowe.

Do wniosku należy dołączyć: dwa wnioski w stylu niemieckim, aktualne fotografie biometryczne, paszport, udokumentowanie pobytu i praktyki u pracodawcy, umowa pracodawcy z instytucją z różnego państwa UE, zaświadczenie z firmy oferującej usługi oraz dokument A1 oraz kartę EKUZ.

Pracodawca delegujący pracowników musi jeszcze zgłosić ten fakt w niemczech w pozostałych firmach w współzależności z wielu czynników, które sam mogą chcieć poszczególnego zgłoszenia:

Zollamt – Niemiecki Urząd Celny, na internetowym portalu zgłoszeniowym należy zgłosić delegowanych pracowników wielu dziedzin.

SOKA-Bau – Zgłaszamy pracowników branży budowlanej (i dotyczy elektryków). Niemiecka kasa urlopowa do jakiej należy także odprowadzać składkę na urlop.

Finanzamt – Niemiecki Urząd Skarbowy, BG-Bau – ubezpieczyciel wypadkowy branży budowlanych, Deutsche Rentenversicherung – Ubezpieczenia Społeczne, Urząd meldunkowy (pracownicy przechodzący w niemczech ponad 3 miesiące podlegają meldunkowi)

Pracownik wysyłany do robocie w Niemczech podlega przepisom w zasięgu płacy minimalnej według niemieckich przepisów Mindestlohn. Płaca minimalna różni się w współzależności z branży i np. ogólna stawka to przynajmniej 9,19 euro brutto za godzinę pracy tylko dla branży budowlanej to w współzależności od kwalifikacji minimum 12,20 euro brutto za godzinę pracy. Niemieckie urzędy jak również jedne nazwy do robocie w których zatrudnieni są delegowani przykładają sporą rolę do oceny czy pracownicy otrzymują płacę zgodną z niemieckimi przepisami. Na bieżąco weryfikowane są płatności wynagrodzenia, listy płac, godziny pracy a nawet polskie deklaracje podatkowe pracowników. Pewną ilość wypłaty dla gościa można wypłacić natomiast w sytuacji ryczałtu czy diety zatem w system niepodlegającą opodatkowaniu.

Mimo zatrudnienia pracownika przez Lokalną firmę, pracownikowi delegowanemu przysługuje gwarancja warunków pracy oraz płacy minimalnej według przepisów kraju do jakiego został delegowany, czyli tutaj Niemiec. Pracownikowi przysługuje także urlop w rozmiarze pochodzącym z przepisów niemieckich.

Zapraszamy do pomocy oraz współpracy zainteresowanych przedsiębiorców a jeszcze Niemieckie firmy zainteresowane pracownikami delegowanymi z Lokalnych firm.

Źródło artykułu Praca dla Ukraińców w Niemczech

0 0 votes
Daj ocenę
0
Would love your thoughts, please comment.x